Om PTE

PTE Academic

Nivå upp till ditt drömpoäng

Nedåtpil

jag accepterar Villkor

Gratis rådgivning
Vet du inte vad du ska göra?

Få gratis rådgivning

Om TOEFL

Om PTE

PTE är ett av de mest accepterade engelska språktesten. Testet används av ambassader och arbetsgivare i deras kandidatbedömningsprocesser. Det är världens ledande datorbaserade test i engelska för kandidater som vill studera eller immigrera utomlands. PTE-poängen accepteras av olika akademiska institut över hela världen, inklusive Harvard Business School, INSEAD och Yale University. En bra PTE-poäng kan avsevärt förbättra dina chanser att lyckas.

Kursens höjdpunkter

Pearson Test of English (Academic) är betrodd över hela världen av olika regeringar, universitet och utbildningsinstitut.

Hur många moduler finns det i PTE?

 • Lyssna
 • Läsning
 • Skriva
 • Speaking

Kursens höjdpunkter

VÄLJ DIN KURS

Kontakta oss idag för att bygga ett nytt liv utomlands.

Funktioner

 • Kurstyp

  info-röd
 • Leveransläge

  info-röd
 • Handledningstider

  info-röd
 • Inlärningsläge (instruktörsledd)

  info-röd
 • Veckodag

  info-röd
 • Helgen

  info-röd
 • Tillgång till Y-Axis Online Portal-LMS från startdatum Giltighetsperiod

  info-röd
 • Mock-test: Giltighetsperiod (gäller med INR-betalning och endast inom Indien)

  info-röd
 • 10 AI-betygsatta skentester

  info-röd
 • 5 AI-betygsatta skentester

  info-röd
 • Mock-test aktiverade på kursstartdatum

  info-röd
 • Mock-test aktiverade den 5:e dagen från kursens startdatum

  info-röd
 • Modulmässiga tester - 80 (20 vardera) 200+ föremålsmässiga test (poängbetyg direkt)

  info-röd
 • LMS: 200+ modulmässiga frågesporter och tester

  info-röd
 • Flexi Learning För effektiv inlärning använd Desktop & Laptop

  info-röd
 • Erfarna och certifierade tränare

  info-röd
 • Support för provregistrering (endast Indien)

  info-röd
 • LISTpris och erbjudandepris (inom Indien)* Dessutom gäller moms

  info-röd
 • LISTpris och erbjudandepris (utanför Indien)* Dessutom gäller moms

  info-röd

ENDAST

 • Egen takt

 • Förbered på egen hand

 • Noll

 • Förbered när som helst var som helst

 • Förbered när som helst var som helst

 • 180 DAYS

 • Listpris: 4500 kr

  Erbjudandepris: 3825 INR

 • Listpris: 6500 kr

  Erbjudandepris: 5525 INR

STANDARD

 • Batchhandledning

 • LIVE ONLINE / KLASSRUM

 • 30 timmar

 • 20 lektioner 90 minuter varje klass (måndag till fredag)

 • 10 klasser 3 timmar varje klass (lördag och söndagar)

 • 90 DAYS

 • 180 DAYS

 • Listpris: 12,500 kr

  Klassrum: 10,625 XNUMX INR

  LIVE ONLINE: 9375 XNUMX INR

 • -

PRIVAT

 • 1-mot-1 privat handledning

 • LIVE ONLINE

 • Minst: 5 timmar Max: 20 timmar

 • Minst: 1 timme Max: 2 timmar per session enligt handledarens tillgänglighet

 • 60 DAYS

 • 180 DAYS

 • LISTA Pris: 3000 INR per timme

  LIVE ONLINE: 2550 INR per timme

 • -

Anledningar till att ta PTE – Pearson Test of English

 • Flexibel: Testdatum är tillgängliga för nästan 360 dagar om året i över 250 centra över hela världen
 • Snabb: Resultaten deklareras vanligtvis inom 5 arbetsdagar
 • rättvis: Eftersom testet använder datoriserad märkning säkerställer det att alla testtagare får korrekta och opartiska poäng
 • Säkra: Olika åtgärder vidtas för att säkerställa testsäkerhet, som randomiserade testformulär, skanning av palmven och dataforensik
 • Obegränsat: Testtagare kan skicka sina testresultat till så många universitet eller institutioner som de vill utan extra betalning

PTE är det datorbaserade språktestet för att studera eller invandrar utomlands. Arbetsgivare och ambassader använder testresultaten som en validering av personens engelska språkkunskaper. Toppuniversitet gillar Harvard Business School, Yale universitet, och många andra accepterar PTE-poäng. Studenter och invandrare som klarar PTE-provet med ett bra betyg kan migrera till Australien, Nya Zeeland, Kanadaoch andra länder.

 

PTE Exam: Information

PTE är ett datorbaserat kunskapstest i engelska. Provet testar en persons förmåga att tala, läsa, lyssna och skriva engelska. PTE-poängen anses av många universitet, högskolor och organisationer över hela världen för studera, arbeteoch visumansökningar.

 

Viktigt meddelande: PTE Core (Pearson Test of English) accepteras nu av IRCC för Express Entry Programs

PTE kärna, Pearson Test of English är nu officiellt accepterat och godkänt av Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) för Express Entry-program.

 

Vad är PTE Core?

PTE Core är ett datorbaserat engelskatest som utvärderar allmänna läs-, tal-, skriv- och lyssningsförmåga i ett enda test.

 

Viktiga detaljer:

 • 35 testcenter finns över hela Indien
 • Bokningar är öppna och datum för prov är tillgängliga
 • Testavgift: 275 CAD (inklusive skatter)
 • Risken för bias minskar genom kombinationen av mänsklig expertis och AI-poäng
 • Testet ska testas på ett testcenter och är helt datorbaserat test
 • Testresultat meddelas om 2 dagar
 • Giltighetsperiod: Testresultaten är giltiga i 2 år från datumet för testresultatet. De måste fortfarande vara giltiga den dag då ansökan om permanent uppehållstillstånd lämnas in
 • Canadian Language Benchmarks (CLB) kommer att användas för att bestämma språkkunskapsnivån
 • Testresultaten kommer att användas för att bestämma CLB-nivån för varje förmåga

Om CLB-nivå och tilldelade poäng:

Expressinträdesprogram: Federal kompetent arbetare Program

 

Språktest: PTE Core: Pearson Test of English

 

Första officiella språket (max 24 poäng) för huvudsökande

 

CLB nivå

Speaking

Lyssna

Läsning

Skriva

Poäng per förmåga

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

8

76-83

71-81

69-77

79-87

5

9

84-88

82-88

78-87

88-89

6

10 och över

89+

89+

88+

90+

6

7

68-75

60-70

60-68

69-78

4

 

Notera: Huvudsökanden till Federal Skilled Worker Program måste uppfylla miniminivån för alla fyra färdigheter som anges i Canadian Language Benchmark (CLB) 7.

Beroende på kundens profil kommer dock Canadian Language Benchmark (CLB) 7 och poäng som krävs för att kvalificera sig för Federal Skilled Worker Program att variera.

 

Var kan den användas?

Smakämnen PTE (akademisk) kan användas för både immigration och studier utomlands. Regeringarna i Australien och Nya Zeeland accepterar PTE (Academic) testresultat för immigration. Olika universitet i Australien, Nya Zeeland och Europa accepterar också PTE (Academic) testresultat.

 

Vad är PTE Full Form?

Pearson Test of English är bekant som PTE på det vanliga språket. PTE-provet bedömer kandidaternas kunskaper i engelska genom att testa deras grundläggande färdigheter.

 

PTE Pearson

PLC Pearson-gruppen genomför PTE-provet för studier, arbete och visumansökningar. Pearson Language Test är en del av PLC-gruppen. PTE är det engelska bedömnings- och valideringstestet för personer som inte har engelska som modersmål. 

 

Kursplan för PTE-examen

Att ha fullständig kunskap om kursplanen innan du ställer upp till PTE-provet är bra. PTE akademiska provet och PTE allmänna tentamens kursplaner nämns i det följande.

 

Kursplan för PTE Academic Exam

PTE-sektionen

Kursplan för PTE-examen

Totalt antal frågor/varaktighet

PTE:s tal- och skrivsektion

Personlig introduktion

Totalt antal frågor: 28 - 36

Längd: 54 – 67 minuter

Läsa högt

Upprepa mening

Beskriv bild

Återberätta föreläsning

Svara på korta frågor

Sammanfatta skriven text

uppsats

PTE-lässektion

Läsa och skriva: Fyll i de tomma områdena

Totalt antal frågor: 13 - 18

Längd: 29 – 30 minuter

Flerval, flersvar

Ordna om paragrafer

Fyll i tomrummen

Flerval, enstaka svar

PTE Lyssningssektion

Sammanfatta talad text

Totalt antal frågor: 12 - 20

Längd: 30 – 43 minuter

Flerval, flera svar

Fyll i tomrummen

Markera Korrekt sammanfattning

Flerval, enstaka svar

Välj Saknat ord

Markera felaktiga ord

Skriv från diktering

 

Kursplan för PTE Allmänt

PTE General är det internationella certifieringsprov som används för att bedöma förmågan att kommunicera på engelska. Detta test inkluderar tal-, lyssna-, skriv- och läsförmåga.

PTE-sektionen (Allmänt)

Färdigheter uppmätt / Totalt betyg

Totalt antal frågor/varaktighet

Skriftligt avsnitt

lyssna, läsa och skriva färdigheter

Totalpoäng: 75

Totalt antal frågor: 9 uppgifter

Varaktighet: Varierar

Talad intervju

talförmågor

Totalpoäng: 25

Totalt antal frågor: 4 avsnitt

Varaktighet: Varierar

 

PTE-format

PTE är det datorbaserade språktestet som internationella universitet eller institut använder för studier, arbete och visumändamål. Testets format är följande.

 

PTE-format

Detaljer

PTE-examensmönster

Tal- och skrivfärdigheter (54 – 67 minuter)

Läsförmåga (29 – 30 minuter)

Lyssningsförmåga (30 – 43 minuter)

PTE-längd

2 timmar 15 minuter och en enstaka testsession

Medium

Datorbaserat test med headset

Mode

Tagen i ett testcenter / Home Edition

Testtyp

Bedömer verklig engelska

Testlayout

20 frågetyper

 

PTE Mock Test gratis

PTE-tester hjälper till att bedöma din förmåga att prova undersökningen. Tillsammans med PTE-coaching låter Y-Axis även de tävlande testa sina förmågor med hjälp av gratis mock-tester. Innan PTE-provet kan tävlande granska skentest för att bedöma sina färdigheter i varje avsnitt. PTE-provets längd är 2 timmar och 15 minuter. Träna med skenprovet för att lyckas i PTE-provet med maximal poäng.

 

PTE-poäng

PTE-poäng varierar från 10 till 90. Det finns inget särskilt godkänt resultat för PTE-provet. Men en poäng på 65 till 75 anses vara en bra PTE-poäng av internationella universitet. Vissa av universiteten överväger också en poäng mellan 50 och 63. Baserat på det antagande universitetet kommer poängen att övervägas.

 

PTE-poängdiagram

Baserat på den globala skalningen varierar PTE-poängdiagrammet från 10 till 90.

 • 50-58: Medel
 • 58-65: Kompetent
 • 65-79: Bra
 • 79-85: Mycket bra
 • 85-90: Expert

Med en PTE-poäng som sträcker sig från 50 till 59 kommer du att bli antagen till universitet med låga krav på engelska. Din PTE-poäng bör vara över 65 för att få tillträde till de bästa universiteten. 

 

Giltighet för PTE-poäng

Ditt PTE-poäng är giltigt i 2 år från det datum du gjorde tentamen. Efter att ha slutfört 2 år kan du inte komma åt din poäng.

 

PTE-registreringsprocess

Steg 1: Besök PTE:s officiella webbplats.

Steg 2: Skapa ditt inloggningskonto med användarnamn och lösenord

Steg 3: Fyll i all nödvändig information

Steg 4: Boka en tid för PTE-provets datum och tid.

Steg 5: Kontrollera alla detaljer en gång.

Steg 6: Betala registreringsavgifterna för PTE.

Steg 7: Klicka på knappen Registrera/Ansök.

Steg 8: Bekräftelse skickas till ditt registrerade mobilnummer

 

Vad är behörigheten för PTE-testet?

Kandidater som uppfyller följande behörighetskriterier kan dyka upp för PTE-testet. 

 • Man måste vara minst 16 år.
 • Du måste ha avslutat din gymnasieutbildning
 • Om du är under 18 år måste du lämna förälderns samtycke
 • Det finns ingen övre åldersgräns eller behörighet för PTE-examen.
 • Dessutom finns det ingen begränsning på antalet försök.

 

PTE-krav

För att komma till PTE-provet måste du vara 16 år och det finns ingen maxåldersgräns. Om du är under 18 år måste du lämna in förälders samtycke.

 

När det gäller PTE-poängkraven bör du få över 65 poäng för att bli nominerad för antagning till det bästa universitetet.

 

PTE-testavgifter

PTE-avgiften för PTE Academic och PTE akademisk online kommer att vara 15,900 2 INR, inklusive skatter. När du anmäler dig till provet måste du betala anmälningsavgiften. Du kan också betala avgiften före XNUMX dagar efter tentamensdatum.

 

Om du betalar avgiften inom 48 timmar efter examensdatumet, är det meningen att du ska betala förseningsavgiften och den faktiska avgiften.

 

Y-axel: PTE-coachning
 • Y-Axis tillhandahåller coaching för PTE som kombinerar både klassutbildning och andra inlärningsalternativ för att passa hektiska livsstilar.
 • Vi tillhandahåller den bästa PTE-coachningen i Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Mumbai och Pune
 • Våra PTE-klasser hålls i coachingcenter i Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Coimbatore, Delhi, Mumbai och Pune.
 • Vi tillhandahåller också den bästa PTE-coachningen online för dem som planerar det studera utomlands.
 • Y-axeln ger det bästa PTE coachning i Indien.

 

Utdelat material:

PTE Coaching Handout
Post Graduate Campus Ready Premium PTE-ACEDEMIC

Letar efter inspiration

Utforska vad globala indianer har att säga om Y-axeln när de formar sin framtid

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan PTE Academic examen och PTE General Exam?
pil-höger-fyll
Vad är PTE Exam Schema?
pil-höger-fyll
Vad är medelpoängen i PTE?
pil-höger-fyll
Vad är ett bra betyg i PTE?
pil-höger-fyll
Vad är PTE Score in Band?
pil-höger-fyll
Var kan jag göra PTE-provet i Indien?
pil-höger-fyll
Var kan jag få PTE-handledningar?
pil-höger-fyll
När kan jag förvänta mig PTE-resultatet?
pil-höger-fyll
Hur mycket är avgiften för PTE-provet?
pil-höger-fyll