Om denna webbplats:

Det finns ansvarsfriskrivningar på hela vår webbplats som säger att Y-Axis Overseas Careers (denna webbplats) är en oberoende enhet.

Anknytning:

Y-Axis är inte anslutet till någon statlig eller statlig myndighet för tillstånd. Y-Axis tillhandahåller immigrationsvägledning och conciergetjänster för immigration och tar ut en serviceavgift. Det upprätthåller www.y-axis.com, en privat publiceringswebbplats, som erbjuder allmän information om frågor som rör immigration/tillstånd. Det är varken en advokatbyrå och ger inte heller någon form av juridisk rådgivning eller förslag till sina användare. Informationen som presenteras på vår webbplats bör endast användas som referensändamål och inte som en ersättning för professionell rådgivning. Vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning, åsikter eller rekommendationer till våra användare om deras juridiska rättigheter, rättsmedel, juridiska försvar, juridiska alternativ eller juridiska strategier. Alla köp som görs med hjälp av denna webbplats är föremål för Y-Axis användarvillkor som du, genom att använda denna webbplats och/eller göra något köp, accepterar att vara bunden.

Certifieringar:

Y-Axis Overseas Careers har genomgått rigorösa bakgrundskontroller som säkerställer vår giltighet och övergripande legitimitet för vår verksamhet.

Immateriella rättigheter:

Om inte annat anges är Y-Axis Overseas Careers upphovsrättsinnehavaren av allt innehåll, layout, design, data, grafik, varumärken och logotyper under Y-axis.com-domänen. Innehållet är skyddat av Indien och internationella upphovsrättslagar. Y-Axis Overseas Careers kommer att göra sitt yttersta för att skydda anställdas, kunders, medlemmars och immateriella rättigheter. Vi kommer inte att tveka att vidta rättsliga åtgärder vid behov.

Ansvarsbegränsning:

Y-Axis Overseas Careers ska inte hållas ansvarigt för några speciella skador eller följdskador som beror på användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på denna webbplats eller produkternas prestanda, även om Y-Axis Overseas Careers har informerats av möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av ansvarsfrihet eller oförutsedda skador eller följdskador; därigenom kanske ovanstående begränsning eller uteslutning inte gäller dig.

Rättslig form och lagval:

Genom att använda vår webbplats och köpa produkter eller tjänster har du ingått ett juridiskt avtal med Y-Axis Overseas Careers. Du samtycker till att den rådande parten i en civilrättslig process kan tilldelas skäliga advokatarvoden.

Begränsning av personlig användning:

Informationen, nyheterna, artiklarna, e-postmeddelandena, produkterna och tjänsterna som tillhandahålls av Y-Axis Overseas Careers är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon information eller annat innehåll, produkter eller tjänster som erhållits från Y-Axis Overseas Careers utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Typografiska fel:

I händelse av att en Y-Axis Overseas Careers-produkt eller tjänst av misstag listas till ett felaktigt pris, förbehåller vi oss rätten att vägra eller annullera alla beställningar som anges till felaktigt pris. Y-Axis Overseas Careers förbehåller sig rätten att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats eller inte. Om ditt kreditkort har debiterats kommer en full återbetalning att utfärdas till ett belopp av det felaktiga priset.

Y-Axis nyhetsbrev:

Y-Axis.com (denna webbplats) tillhandahåller ett gratis nyhetsbrev. Detta är en Opt-Out-tjänst, vilket innebär att användaren kan ta bort sin e-postadress från nyhetsbrevet när som helst. En sida för att avbryta prenumerationen är tillgänglig för användare för detta ändamål. Din e-post kommer aldrig att delas med någon tredje part.

Länkar:

Denna webbplats innehåller hyperlänkar som kan ta dig utanför Y-axis.com. Länkar görs tillgängliga för din bekvämlighet. Inkluderandet av någon länk innebär dock inte stöd eller godkännande av Y-Axis Overseas Careers. Vi är inte ansvariga för några länkar till och från Y-axis.com. Inramning av vår webbplats på alla nivåer är förbjuden.

Återbetalningspolicy:

En återbetalningspolicy gäller för följande kriterier: 

 • Betyg: 100 % ej återbetalningsbar.
 • DIY-kit: 100 % ej återbetalningsbar.
 • Kataloger: 100 % ej återbetalningsbar.
 • Jobbsökningstjänster: 100 % ej återbetalningsbar.

Ej återbetalningsbara kriterier: 

Ditt belopp är EJ ÅTERBETALNING i osäkra situationer som:

 • Naturkatastrofer,
 • Pandemins tillkomst.

Andra tjänster:

 • 100 % ej återbetalningsbar om avtalet inte undertecknas av dig och returneras till oss.
 • 100 % ej återbetalningsbar om du köper och ändrar dig senare och bestämmer dig för att dra.
 • 100 % ej återbetalningsbar om du inte vill fortsätta med våra tjänster.

100 % ej återbetalningsbar om: 

 • Om klienten eller hans/hennes familjemedlemmar har misslyckats med läkarundersökningen ingår i ansökan om tillstånd.
 • Underlåtenhet att tillhandahålla ett äkta polisintyg som inte är mindre än 3 månader gammalt.
 • Underlåtenhet att bevisa tillräckliga medel för avveckling eller underhåll av klienten eller hans/hennes familjemedlemmar som ingår i tillståndsansökan.
 • Inlämning av bedrägliga papper.
 • Ett tidigare brott mot någon immigrationslagstiftning av klienten eller någon av hans eller hennes familjemedlemmar ingår i tillståndsansökan.
 • Sen inlämning av ytterligare papper som begärts av konsulatet i ett senare skede.

Du kan hänvisa till de tillämpliga återbetalningsvillkoren som är specifika för produkten i serviceavtalet

Y-Axis Overseas Careers förbehåller sig rätten att inte utfärda en återbetalning enligt våra policyer och i linje med detta avtal.

Återbetalningar, om de utfärdas, kommer att behandlas inom 30 dagar efter att du har fyllt i formuläret för återbetalningsbegäran och tillhandahållit bevis på avslag i förekommande fall.

Genom att acceptera våra villkor samtycker du till att du inte kommer att begära en återbetalning under några omständigheter.

Återbetalningar för mottagna betalningar kommer att utfärdas som en företagscheck. Återbetalningschecken kommer att betalas ut till personen på beställningsformuläret och skickas till den adress som anges på beställningsformuläret.

Du godkänner härmed att du inte kommer att kontakta ditt kreditkortsföretag eller bank för att lämna in en tvist eftersom detta bara kommer att försena återbetalningsprocessen.

Våra produkter och tjänster:

Y-Axis erbjuder en teknisk utvärderingstjänst som utvärderar din profil för ett valt land och låter dig veta hur många poäng som har fått. Alla rapporter skickas inom 48 timmar efter registrering om all information har lämnats i formuläret. Avgiften för en utvärderingsrapport är 100 % ej återbetalningsbar.

Full tjänst:

Y-Axis Overseas Careers erbjuder endast vägledning och råd för immigration. Alla tjänster utförs på ett backoffice i Indien och du samtycker härmed till detta arrangemang. Avgiften för full service återbetalas endast enligt villkoren som anges ovan.

DIY-kit:

Y-Axis Overseas Careers erbjuder nedladdningsbara DIY-kit (gör-det-själv-guider). Alla gör-det-själv-kit som finns tillgängliga på vår hemsida publiceras av Y-Axis. Kit finns att ladda ner mot en avgift. Avgiften är 100 % ej återbetalningsbar. Alla kit är endast utformade i informationssyfte och bör inte betraktas som juridisk rådgivning. Upphovsrättsinformation: Gör-det-själv-kit publiceras av Y-Axis och skyddas av alla internationella upphovsrättslagar. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot alla som försöker kopiera eller sälja densamma.

Kataloger:

Y-Axis Overseas Careers erbjuder nedladdningsbara kataloger över arbetsgivare/förmedlingsbyråer i ett antal städer. Alla kataloger som finns tillgängliga på vår webbplats publiceras av Y-Axis. Dessa finns att ladda ner mot en avgift.

Upphovsrättsinformation:

Kataloger publiceras av Y-Axis och är skyddade av alla internationella upphovsrättslagar. Rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot alla som försöker kopiera eller sälja densamma.

Rekvisitionsformulär:

Y-Axis Overseas Careers erbjuder flera typer av rekvisitions- och förfrågningsformulär för nedladdning som en tilläggstjänst till våra kunder. Blanketter finns tillgängliga mot en avgift på prenumerationsbasis.

Upphovsrättsinformation:

Ingen upphovsrätt görs anspråk på någon form. Blanketterna på vår webbplats publiceras av olika utländska myndigheter.

Fraktpolicy:

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att din beställning är tillgänglig för omedelbar nedladdning efter köp. Förseningar, även om de är sällsynta, kan inträffa på grund av tekniska problem eller på grund av problem utanför vår kontroll. I händelse av tekniska problem kommer beställningen att skickas till det e-post-id som du angett. Observera att ingen återbetalning eller återbetalning tillåts när beställningen har gjorts.

Ansvarsfriskrivning:

Denna webbplats och materialen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, frånsäger sig Y-Axis Overseas Careers alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Y-Axis Overseas Careers representerar eller garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekterna kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller annat skadliga komponenter. Y-Axis Overseas Careers lämnar inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller deras riktighet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag för garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

Ändringar av villkoren:

Y-Axis Overseas Careers förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra sina villkor när som helst. Genom att köpa någon produkt som listas på vår webbplats godkänner du härmed alla villkor som anges i detta formulär. Du samtycker härmed till att inte bestrida dessa villkor under några omständigheter. Alla tvister är endast föremål för Hyderabads domstolars exklusiva jurisdiktion.

Dataskyddsprinciper:

Vi kommer att följa dataskyddslagstiftningen. Detta säger att de personuppgifter vi har om dig måste vara:

 1. Används lagligt, rättvist och på ett transparent sätt. 2. Samlas endast in för giltiga ändamål som vi tydligt har förklarat för dig och inte används på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 3. Relevant för de syften vi har berättat om och begränsat endast till dessa ändamål. 4. Noggrann och hålls uppdaterad. 5. Förvaras säkert.

Den typ av information vi har om dig

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Det finns "särskilda kategorier" av känsligare personuppgifter som kräver en högre skyddsnivå. Vi kan samla in, lagra och använda följande kategorier av personlig information om dig: Personliga kontaktuppgifter såsom namn, titel, adresser, telefonnummer och personliga e-postadresser. Födelsedatum. Kön. Civilstånd. Kontaktuppgifter till anhöriga och nödsituationer. Folkförsäkrings- eller skatte-ID-nummer/PAN-kort. Bankkontouppgifter, löneregister och skattestatusinformation. Körkort. Information om klagomål. Information om din användning av våra informations- och kommunikationssystem.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi samlar in personlig information om registrerade genom olika metoder såsom landningssidor, webbplatser, registrering.

Termer för målsida:

Vi erbjuder gratis rådgivning via målsidor och webbplatser.

Hur kommer vi att använda information om dig?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss. Vanligtvis kommer vi att använda din personliga information under följande omständigheter:

 1. Där vi behöver utföra det avtal vi har ingått med dig.
 2. Där vi måste uppfylla en rättslig skyldighet.
 3. Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter åsidosätter inte dessa intressen.
 4. Där du har gett oss uttryckligt samtycke till det. Vi kan också använda din personliga information i följande situationer, som sannolikt kommer att vara sällsynta:
 • Där vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen).
 • Där det behövs i allmänhetens intresse eller för officiella ändamål eller efterfrågas av CBI, polis eller statliga myndigheter.

Som registrerad medlem kommer du att få viktiga uppdateringar och meddelanden via WhatsApp.

Situationer där vi kommer att använda din personliga information:

Vi behöver alla kategorier av information i listan ovan i första hand för att vi ska kunna utföra vårt kontrakt med dig och för att vi ska kunna uppfylla juridiska skyldigheter. I vissa fall kan vi använda din personliga information för att fullfölja våra egna eller tredje parts legitima intressen.

 • Administrera avtalet har vi ingått med dig.
 • Verksamhetsledning och planering, inklusive redovisning och revision.
 • Fatta beslut om klagomål.
 • Att göra arrangemang för uppsägning av ett kontrakt.
 • Hantering av juridiska tvister
 • Att uppfylla hälso- och säkerhetskrav.
 • För att förhindra bedrägeri.
 • För att övervaka din användning av våra informations- och kommunikationssystem för att säkerställa efterlevnad av vår globala IT-policy och landets lagar.
 • För att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst till våra datorer och elektroniska kommunikationssystem och förhindra distribution av skadlig programvara.
 • Att genomföra dataanalysstudier för att granska och bättre förstå kundnöjdhet och behov.

Vissa av ovanstående grunder för bearbetning kan överlappa varandra. Det kan finnas vissa skäl som motiverar vår användning av dina personuppgifter. Om du underlåter att tillhandahålla personlig information Om du inte lämnar viss information när du efterfrågar det kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal vi har ingått med dig eller så kan vi hindras från att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (såsom att säkerställa hälsan och säkerhet eller bevis på nationalitet)

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda din personliga information för de syften för vilka vi samlade in den såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda den av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det. Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Hur använder vi särskilt känsliga personuppgifter?

"Särskilda kategorier" av särskilt känslig personlig information kräver högre skyddsnivåer. Vi måste ha ytterligare motiveringar för att samla in, lagra och använda den här typen av personlig information. Vi kan behandla särskilda kategorier av personlig information under följande omständigheter:

 1. Under begränsade omständigheter, med ditt uttryckliga skriftliga medgivande.
 2. Var behöver vi utföra våra juridiska skyldigheter
 3. Där det behövs i allmänhetens intresse, till exempel när det efterfrågas av CBI, polis eller statliga myndigheter. Mindre vanligt kan vi behandla denna typ av information där det behövs i samband med rättsliga anspråk eller där det behövs för att skydda dina intressen ( eller någon annans intressen) och du inte är kapabel att ge ditt samtycke, eller där du redan har offentliggjort informationen.

 Principer för GDPR

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i enlighet med följande principer:

 1. Laglighet, rättvisa och transparens
 2. Syftesbegränsning
 3. Minimering av data
 4. Noggrannhet
 5. Lagringsbegränsning
 6. Integritet och konfidentialitet Detta är den enda principen som uttryckligen handlar om säkerhet. GDPR säger att personuppgifter ska ”behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder”. GDPR är medvetet vag om vilka åtgärder organisationer bör vidta eftersom tekniska och organisatoriska bästa praxis förändras ständigt. För närvarande bör organisationer kryptera och/eller pseudonymisera personuppgifter där det är möjligt, men de bör också överväga vilka andra alternativ som är lämpliga.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och används av webbläsare för att leverera personligt innehåll och komma ihåg inloggningar och kontoinställningar. Y-Axis använder cookies och liknande tekniker, inklusive spårningspixlar och webbsignaler, för att samla in användnings- och analysdata som hjälper oss att tillhandahålla vår webbplats, programvara och/eller tjänster till dig, samt för att hjälpa till att leverera annonser för relevant Y-Axis produkter och tjänster till dig när du besöker vissa sidor på webbplatsen och sedan besöker vissa tredje parts webbplatser. Våra produkter svarar för närvarande inte på Do Not Track-förfrågningar.

Behöver vi ditt samtycke?

Vi behöver inte ditt samtycke om vi använder särskilda kategorier av dina personuppgifter i enlighet med vår skriftliga policy för att utföra våra juridiska skyldigheter eller utöva specifika rättigheter. Under begränsade omständigheter kan vi komma att kontakta dig för ditt skriftliga samtycke för att tillåta oss att behandla vissa särskilt känsliga uppgifter. Om vi ​​gör det kommer vi att ge dig fullständig information om den information vi vill ha och anledningen till att vi behöver den, så att du noggrant kan överväga om du vill samtycka. Du bör vara medveten om att det inte är ett villkor i ditt avtal med oss ​​att du samtycker till någon begäran om samtycke från oss.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande sker när ett elektroniskt system använder personlig information för att fatta ett beslut utan mänsklig inblandning. Vi förutser inte att några beslut kommer att fattas om dig med hjälp av automatiserade medel, men vi kommer att meddela dig skriftligen om denna position ändras. Vi kommer att dela dina personuppgifter med tredje part där det krävs enligt lag.

Datasäkerhet:

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda din informations säkerhet. Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information av misstag går förlorad, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till din personliga information till de anställda och agenter som har ett företagsbehov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är föremål för tystnadsplikt. Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsintrång och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett misstänkt intrång där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Rätt till åtkomst, rättelse, radering och begränsning:

Din skyldighet att informera oss om ändringar

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om din personliga information ändras under din relation med oss.

Dina rättigheter i samband med personlig information

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

 • Begär tillgång till din personliga information (allmänt känd som en "begäran om tillgång till registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga information vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen behandlar den.
 • Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig.
 • Begär radering av din personliga information. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla den. Du har även rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan).
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. Du har även rätt att göra invändningar där vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen av dem.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till annan part, vänligen kontakta Info@y-axis.com  i skrift.

Ingen avgift krävs vanligtvis:

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna)

Vad kan vi behöva av dig?

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är ytterligare en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personlig information inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Rätt att dra tillbaka samtycke:

Under de begränsade omständigheterna där du kan ha gett ditt samtycke till insamling, bearbetning och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. För att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta Info@y-axis.com. När vi har fått ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det eller de syften som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har annan legitim grund för att göra det i lag.

Dataskydd:

Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande eller hur vi hanterar din personliga information, vänligen kontakta oss på info@y-axis.com

Ändringar av denna sekretesspolicy:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. Vi kan även då och då meddela dig på andra sätt om behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta oss eller så kan du mejla oss på info@y-axis.com. En av våra representanter kommer att återkomma till dig tidigast.

Detta SEKRETESSMEDDELANDE FÖR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN kompletterar informationen i Y-Axis Overseas Careers sekretesspolicy och gäller endast för besökare, användare och andra som bor i delstaten Kalifornien ("konsumenter" eller "du") när du besöker Indiens webbplats eller prenumerera för att ta emot Indien-tjänsterna (sammantaget våra "Tjänster"). Vi antar detta meddelande för att följa California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") och andra Kaliforniens integritetslagar. Alla termer som definieras i CCPA har samma betydelse när de används i detta meddelande.

Information vi samlar in

Vi samlar in information som identifierar, relaterar till, beskriver, referenser kan associeras med eller rimligen kan länkas, direkt eller indirekt, med en viss konsument eller enhet ("personlig information"). I synnerhet har vi samlat in följande kategorier av personlig information från konsumenter under de senaste tolv (12) månaderna:

 • Kategori A – Identifierare

 Namn, telefonnummer, mailadress

 • Kategori I – Yrkes- eller anställningsrelaterad information

 Yrke, arbetslivserfarenhet, kompetensuppsättningar

 • Kategori J – Icke-offentlig utbildningsinformation (enligt Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99))

Utbildningsnivå, skola eller universitet deltog

Vi får de kategorier av personlig information som listas ovan från följande källkategorier:

 • Direkt från våra kunder eller deras agenter. Till exempel från papper som våra kunder tillhandahåller oss relaterade till de tjänster som de anlitar oss för.
 • Indirekt från våra kunder eller deras agenter. Till exempel genom information samlar vi in ​​från våra kunder i samband med att vi tillhandahåller tjänster till dem.
 • Direkt och indirekt från aktivitet på vår webbplats (y-axis.com). Till exempel, inlämningar via vår webbplatsportal eller information om webbplatsanvändning samlas in automatiskt.

Användning av personlig information

Vi kan använda eller avslöja den personliga information vi samlar in för ett eller flera av följande affärsändamål:

 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss.
 • För att ge dig e-postvarningar, evenemangsregistreringar och andra meddelanden om våra produkter eller tjänster, eller evenemang eller nyheter, som kan vara av intresse för dig.
 • Att utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som härrör från eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso.
 • För att förbättra vår webbplats och presentera dess innehåll för dig.
 • För testning, forskning, analys och produktutveckling.

Dela personlig information

Vi avslöjar eller delar inte din information med någon tredje part men vi sparar din information i följande molnservrar

 • Salesforce CRM
 • Amazon webbserver

Dina rättigheter och val

CCPA ger konsumenter (Kaliforniens invånare) specifika rättigheter beträffande deras personliga information. Det här avsnittet beskriver dina CCPA-rättigheter och förklarar hur du utövar dessa rättigheter.

Tillgång till specifika rättigheter till information och dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. När vi har tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att avslöja för dig:

Kategorierna av personlig information vi samlade in om dig.

Vårt affärs- eller kommersiella syfte för att samla in den personliga informationen.

De kategorier av tredje parter som vi delar den personliga informationen med.

De specifika personuppgifterna vi samlade in om dig (kallas även en begäran om dataportabilitet).

Rättigheter för begäran om borttagning

Du har rätt att begära att vi raderar någon av de personuppgifter som vi samlat in från dig och behåller, med vissa undantag. När vi har tagit emot och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att radera (och uppmana våra tjänsteleverantörer att radera) din personliga information från våra register, om inte ett undantag gäller.

Vi kan neka din begäran om radering om det är nödvändigt att behålla informationen för oss eller våra tjänsteleverantörer för att:

 1. Slutföra transaktionen för vilken vi samlade in den personliga informationen, tillhandahålla en produkt eller tjänst som du begärt, vidta åtgärder som rimligen kan förutses inom ramen för vår pågående affärsrelation med dig, eller på annat sätt utföra vårt avtal med dig.
 2. Upptäck säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet eller åtala de som är ansvariga för sådana aktiviteter.
 3. Felsöka produkter för att identifiera och reparera fel som försämrar befintlig avsedd funktionalitet.
 4. Utöva yttrandefrihet, se till att en annan konsument har rätt att utöva sin yttrandefrihet eller utöva en annan rätt enligt lag.
 5. Följ California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546).
 6. Engagera dig i offentlig eller referentgranskad vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning i allmänhetens intresse som följer alla andra tillämpliga etik- och integritetslagar, när raderingen av informationen sannolikt kan omöjliggöra eller allvarligt försämra forskningens resultat om du tidigare lämnat informerat samtycke.
 7. Aktivera enbart interna användningar som är rimligt anpassade till konsumenternas förväntningar baserat på din relation till oss.
 8. Uppfyller en juridisk skyldighet.
 9. Gör andra interna och lagliga användningar av den informationen som är kompatibel med det sammanhang där du tillhandahöll den.

Utöva åtkomst, dataportabilitet och radering av rättigheter

För att utöva åtkomst, dataportabilitet och raderingsrättigheter som beskrivs ovan, vänligen skicka en verifierbar konsumentförfrågan till support@y-axis.com.

Endast du eller en person som är registrerad hos Kaliforniens utrikesminister som du godkänner att agera å dina vägnar får göra en verifierbar konsumentförfrågan relaterad till din personliga information. Du kan också göra en verifierbar konsumentförfrågan på ditt minderåriga barns vägnar.

Du får bara göra en verifierbar konsumentförfrågan om åtkomst eller dataportabilitet två gånger inom en tolvmånadersperiod. Den verifierbara konsumentbegäran måste:

 • Ge tillräcklig information som gör att vi rimligt kan verifiera att du är den person som vi samlat in personlig information om eller en auktoriserad representant.
 • Beskriv din begäran med tillräckliga detaljer för att vi ska kunna förstå, utvärdera och svara på den.

Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personlig information om vi inte kan verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran och bekräfta att den personliga informationen avser dig. Att göra en verifierbar konsumentförfrågan kräver inte att du skapar ett konto hos oss. Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i en verifierbar konsumentförfrågan för att verifiera förfrågans identitet eller behörighet att göra begäran.

Svarstid

Vi kommer att svara på din begäran om radering inom 24 till 48 timmar.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy efter eget gottfinnande och när som helst. Datumet för detta sekretessmeddelande senast uppdaterades anges längst ner på denna sida. Du är ansvarig för att regelbundet besöka Indio-webbplatsen och detta sekretessmeddelande för att kontrollera eventuella ändringar.

För mer information, vänligen kontakta oss eller så kan du mejla oss på support@y-axis.com.

*Under jobbsökningstjänsten erbjuder vi CV-skrivning, LinkedIn-optimering och CV-marknadsföring. Vi annonserar inte ut jobb på uppdrag av utländska arbetsgivare eller representerar någon utomeuropeisk arbetsgivare. Denna tjänst är inte en förmedlings-/rekryteringstjänst och garanterar inte jobb.

#Vårt registreringsnummer är B-0553/AP/300/5/8968/2013 och vi tillhandahåller tjänster endast på vårt registrerade center.