Dokumentupphandling

Nedåtpil
Nedåtpil
Nedåtpil

jag accepterar Villkor

15
Vet du inte vad du ska göra?

Få gratis rådgivning

Låt oss hantera alla dina dokumentationsärenden

Internationella resor kräver ett brett utbud av dokumentation. Med dagens hektiska livsstilar kan det vara svårt att samla in och sammanställa alla dokument från olika institutioner som högskolor, universitet, arbetsplatser med mera. Y-Axis förenklar din dokumentanskaffning med en heltäckande dokumentanskaffningstjänst designad för bekvämlighet.

Våra dokumentanskaffningstjänster inkluderar:

 • Utskrifter från universitetet/högskolan
 • Kursplankopia från Universitetet/Högskolan
 • Dubbletter av märkesblad från universitetet/högskolan
 • Kallelseintyg från Högskolan
 • Översättning
Om Y-Axis dokumentupphandlingstjänster
 • Utskrifter från universitetet/högskolan: Y-Axis kommer att samla in de förseglade utskrifterna från ditt universitet/högskola beroende på platsen och universitetets/högskolans regler. Vi ansöker å din vägnar till institutionen tillsammans med de nödvändiga dokumenten. För autonoma institutioner kommer vi att erhålla ytterligare ett intyg från rektor/kontrollant av prov för respektive institution beroende på platsen och kollegiets regler.
 • Kursplan Kopia från universitetet/högskolan: Y-Axis kommer att få kursplanen från det berörda universitetet/högskolan beroende på platsen och universitetets/högskolans regler. Ett gammalt kursplansexemplar kan krävas som bevis på att ha genomgått studier i de ämnen som nämns i betygsbladet för Immigration eller högre studier eller för att söka arbete. Vi kommer att följa upp och skaffa kursplansexemplaret från universitetsbiblioteket eller från någon annan källa. Du kommer att behöva förse oss med ett fullmaktsbrev för att träffa den berörda utbildningsinstitutionen och tjänsten är föremål för godkännande av ansökan.
 • Dubbletter av betyg från universitetet/högskolan: Y-Axis Concierge-avdelning kommer att få dubblettmärken från det berörda universitetet/högskolan beroende på platsen och universitetets/högskolans regler. Duplicerade betygsblad kan erhållas från universitetet/högskolan där den sökande avslutade sin examen/efterexamen/doktorsexamen. En ansökningsblankett måste fyllas i vederbörligen och lämnas in tillsammans med styrkande handlingar på kontoret för registratorn för respektive universitet/högskola. Ett intyg från sökanden som anger om förlusten av originalmärkesbladet måste lämnas in tillsammans med ansökningsformuläret. En FIR-kopia från närmaste polisstation kan behövas för några universitet/högskolor. Ett fullmaktsbrev från sökanden till förmån för Y-Axis kan krävas för att företräda sökanden i denna fråga. Ett fåtal universitet föreskriver att ansökan ska fyllas i och undertecknas av den sökande. I sådana fall kommer Y-Axis att hämta ansökningsblanketten från Universitetet/Högskolan och skicka den till dig.
 • Dubblett kallelse/examensbevis från universitetet: Y-Axis Concierge-avdelning kommer att få dubblettmärken från det berörda universitetet/högskolan beroende på platsen och universitetets/högskolans regler. Dubblettexamensbevis kan erhållas från universitetet/högskolan där den sökande avslutade sin examen/efterexamen/doktorsexamen. Följande dokument måste lämnas in tillsammans med ansökningsformuläret:
 • FIR-kopia från närmaste polisstation: Ett klagomål om att intygen har förlorats/bortkommit ska lämnas till närmaste polisstation och att FIR-kopia ska lämnas tillsammans med ansökningsblanketten.
 • En edsförklaring som svär att sökanden har förlorat certifikatet måste göras inför domstolstjänstemannen/edskommissionären i den jurisdiktionen.
 • Två lokaltidningsannonser om att den sökande förlorat examensbeviset.
 • Ett fullmaktsbrev från sökanden till förmån för Y-Axis att representera sökanden. På grundval av ovanstående måste ett ansökningsformulär fyllas i och skickas in tillsammans med ovanstående handlingar till registratorkontoret för respektive universitet/högskola.
 • Översättning:Y-Axis Concierge-avdelning kommer att få översättningen från en auktoriserad och licensierad översättare. Vi kommer att översätta från vilket språk som helst till vilket som helst. Du måste tillhandahålla en tydlig (läsbar) skannad kopia av de dokument som ska översättas.
Y-Axis villkor
 • Beslutet om att utfärda utskrifterna och den tid det tar för processen kommer att beslutas av universitetet/styrelsen/högskolan ensam. Y-Axis ansvarar inte om universitetet tar längre tid än den förväntade tidsramen.
 • Y-Axis ansvarar inte för någon form av försening eller avslag på avskriftsansökan från universitetet/styrelsen/högskolan och eventuella ändringar i universitetsavgiften och nödvändiga dokument.
 • Y-Axis ansvarar ej Om universitetet kräver verifiering av originalintyg/återinlämning av samma dokument.
 • Om universitetet/styrelsen/högskolan finner att dokumenten är falska måste klienten ställas inför rättsliga åtgärder som vidtagits av universitetet/styrelsen/högskolan. Y-Axis kommer inte att hållas ansvarigt i något sådant fall.
 • Kunden accepterar och accepterar att bära internationella kuriravgifter om han/hon kräver att dokumenten skickas till sin utlandsadress.
 • Y-Axis ansvarar inte för förlust eller skada på kurirpaketet med utskrifter/originaldokument.
 • Av någon anledning, om vi behöver göra fler besök på universiteten (andra än de två besöken för inlämning och insamling) måste du betala 50 % av serviceavgiften och fullfölja resekostnader.
 • Om du förstör universitetsutskrifternas förseglade kuvert, måste vi ansöka om det nya setet och du måste stå för hela avgiften.
 • Om sökanden underlåter att tillhandahålla de nödvändiga dokumenten för att samla in dubbletter av märkesblad/Kallelseintyg, tar Y-Axis inget ansvar för tidsramen och avgifterna kommer inte att återbetalas om den personen drar tillbaka tjänsterna.
 • När översättningen är klar kommer vi att dela den mjuka kopian av densamma med dig för att bli granskad. Efter bekräftelse kommer vi att skicka papperskopian till din indiska adress utan några kuriravgifter. Om adressen är utomlands måste du betala extra avgifter.
 • I något av ovanstående fall kommer de serviceavgifter som betalats till Y-Axis inte att återbetalas.

Anmäl dig till en kostnadsfri expertkonsultation

Nedåtpil
Nedåtpil
Nedåtpil

jag accepterar Villkor

15
Vet du inte vad du ska göra?

Få gratis rådgivning