Tyskland beroende visum

Nedåtpil
Nedåtpil
Nedåtpil

jag accepterar Villkor

15
Vet du inte vad du ska göra?

Få gratis rådgivning

Tyskt familjeåterföreningsvisum

Den tyska regeringen tillåter invandrare från länder utanför EU som arbetar i landet att ta med sina familjemedlemmar till landet på tillfällig eller permanent basis.

Den tyska regeringen stöder återförening av familjer och tillåter invandrararbetare att ta med sina familjemedlemmar på tillfällig eller permanent basis. De har ett speciellt visum för detta känt som det tyska familjeåterföreningsvisumet.

Behörighetskrav för visum:

Invandrararbetare som vill ta med sina familjemedlemmar till Tyskland måste uppfylla följande villkor:

 • Har tillräckligt med inkomst för att försörja dem och deras familj
 • Ha tillräckligt med medel för att tillhandahålla bostad åt familjen
 • Familjemedlemmar måste ha grundläggande förståelse för det tyska språket
 • Barn måste vara under 18 år
 • Ha ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU Blue Card
 • Har tillräckligt med sjukförsäkring för dem och familjemedlemmar
undantag:
 • Din make eller partner kommer inte att kräva visum eller kunskaper i tyska för att komma till landet under följande villkor:
 • Du har ett EU Blue Card
 • Du arbetar i Tyskland som forskare eller är en högt kvalificerad arbetare
 • Din partner har en universitetsexamen

Dokument som krävs

Bevis på boende – som visar att den tyska medborgaren har tillräckligt med plats i sitt hem för den sökande.

Bevis på den sökandes tyska språkkunskaper på minst nivå A1.

Krav för att sponsra en make/maka/registrerad partner

 • En utländsk tjänstemans intyg om ett register eller vigselbevis, översatt till tyska och legaliserat av den tyska ambassaden
 • En kopia av den tyska makens pass och id-kort måste skickas om maken är tysk medborgare.
 • Om maken är en icke-tysk bosatt i Tyskland måste de ha bevis på laglig uppehållstillstånd samt sitt pass.

Krav för att sponsra barn

 • Födelsebevis
 • Bevis på barnets nationalitet
 • Bevis på den förälder som bor i Tyskland som har rätt till vård och vårdnad

Ta med beroende barn till Tyskland

Beroende på barnens ålder kan villkoren för att ta dem till Tyskland ändras.

Minderåriga barn

Båda föräldrarna måste vara bosatta i Tyskland för att deras barn ska kunna transporteras. En ensamstående förälder med ensam vårdnad och vård av sitt minderåriga barn får däremot ta med barnet till Tyskland.

Vuxna barn

Barnet får inte vara gift för att vara berättigat till ett familjeåterföreningsvisum. Men hon eller han är fortfarande berättigad att ansöka om en annan sorts visum, till exempel ett tyskt besöks- eller turistvisum, ett studentvisum för att studera i Tyskland eller ett anställningsvisum för att arbeta i Tyskland.

Arbeta med ett familjevisum:

Alla vuxna som kommer till Tyskland på ett familjeåterföreningsvisum kommer att få arbeta enligt tysk lag. Det finns dock några villkor som den släkting de går med måste uppfylla:

 • Måste ha ett uppehållstillstånd som ger anställning
 • Måste ha ett EU Blue Card
 • Måste vara en högutbildad person eller vara anställd som forskare
Behandlingstid för visum:

Handläggningstiden för familjeåterföreningsvisum kan ta några veckor till några månader. Detta beror på när mötet för intervjun på den tyska ambassaden är planerat när ansökan har lämnats in.

Hur Y-Axis kan hjälpa dig
 • Ge dig råd om den dokumentation som kommer att krävas för visumet
 • Ge dig råd om hur de medel som behövs för visumet måste visas
 • Hjälp dig att slutföra ansökningsprocessen
 • Granska dina dokument som behövs för visumansökan

Anmäl dig till en kostnadsfri expertkonsultation

Nedåtpil
Nedåtpil
Nedåtpil

jag accepterar Villkor

15
Vet du inte vad du ska göra?

Få gratis rådgivning

Söker inspiration

Utforska vad globala indianer har att säga om Y-axeln när de formar sin framtid

Vanliga frågor

Jag är från Indien. Behöver jag ett familjeåterföreningsvisum för att gå med min make i Tyskland?
pil-höger-fyll
Hur mycket kostar ett tyskt familjeåterföreningsvisum?
pil-höger-fyll
Kan jag arbeta i Tyskland på mitt visum för familjeåterförening?
pil-höger-fyll
Vem behöver ansöka om ett beroendevisum eller ett familjeåterföreningsvisum?
pil-höger-fyll
Behöver jag ett Tysklands familjeåterföreningsvisum?
pil-höger-fyll